Oferujemy formy do elementów budowlanych i drogowych w tym:

Nadproża

  • stopa 9 i 12 cm

Formy do gzymsów wg dostarczonych projektów

Formy do krawężników w tym

  • drogowe
  • trawnikowe w dowolnym wymiarze

Formy do koryt spływowych, drogowych i przydomowych

Formy do płyt parkingowych ażurowych w tym:

  • forma 60 x 40 x 8 cm
  • forma 60 x 40 x 10 cm
  • ażury 90 x 60 x 8 cm
  • ażury 90 x 60 x 10 cm
  • ażury 100 x 75 x 12,5 cm

Formy do elewacji zewnętrznych i wewnętrznych poliestrowe i poliuretanowe

  • formy do daszków na słupki i murki
  • formy do kulek, szyszek ozdobnych i tralek